Gedichten en verhalen van Theo monkhorst

Mooie recensie op NBD/Biblion van mijn laatste roman. Recensent Mick Zwart.

Interessant en verontrustend beeld schetsen van een mogelijke toekomst.

Mooie bespiegelingen over kunst, liefde en het denken wisselen af met wat meer droge, feitelijke beschrijvingen van de gebeurtenissen, die tezamen een interessant en verontrustend beeld schetsen van een mogelijke toekomst.